Laatste update: 1 maand geleden

Ik heb, naast een aantal corona gerelateerde klachten, last van klachten die niet op de officiële symptomen lijst staan. Hoe kom ik er achter of deze klachten bij corona horen?

Hoesten, koorts en kortademigheid zijn de meest bekende en meest voorkomende klachten bij coronavirus infectie. Daarnaast zijn er vele andere klachten gerapporteerd door patiënten. In aflopende volgorde van frequentie van optreden: vermoeidheid, verwardheid, diarree, misselijkheid en braken, spierpijn, pijn op de borst, hoofdpijn, piepende ademhaling, buikpijn, keelpijn, gewrichtspijn, bloed ophoesten, loopneus, huiduitslag, wegraking (bron: artikel van Docherty in British Medical Journal). Veel van deze klachten zijn heel aspecifiek, dat wil zeggen dat ze ook bij andere virusinfecties vaak voorkomen, en ook bij andere ziektes kunnen voorkomen. Het is moeilijk te bewijzen dat een klacht met zekerheid veroorzaakt wordt door coronavirus infectie.

Waarom hebben coronapatiënten allemaal zo’n ander ziektebeeld en -verloop?

We weten dat het beloop van coronavirus infectie verschilt tussen personen. Bij mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis komen hogere leeftijd, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid en suikerziekte vaak voor. Dit suggereert dat dit risicofactoren zijn voor een ernstig beloop. Hoewel een coronavirus infectie bij patiënten met COPD en astma ook ernstiger verloopt, hebben deze patiënten geen verhoogd risico om een coronavirus infectie op te lopen. Een andere factor die de ernst lijkt te bepalen is de hoeveelheid virus waaraan iemand blootgesteld is: meer blootstelling > ernstiger ziek. Tenslotte speelt het aantal ACE-2 receptoren dat iemand heeft mogelijk een rol. Het virus heeft deze receptor nodig om besmetting te veroorzaken in de organen van het lichaam. Door erfelijke factoren of bijvoorbeeld roken kan iemand meer van deze receptoren hebben en daardoor gevoeliger zijn/ernstiger ziek worden. Veel is nog onduidelijk op dit gebied.