Goed nieuws voor coronapatiënten die al vóór 18 april ziek zijn geworden: er is nu een overgangsregeling voor coronapatiënten die gebruik willen maken van paramedische herstelzorg binnen het basispakket. Dat betekent dat ook deze groep in aanmerking komt voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Een verwijzing of verklaring van een (huis)arts dat deze zorg nodig is, blijft wél noodzakelijk.   

Voor mensen die vóór 1 november starten met deze zorg in de vorm van fysio-/oefentherapie, ergotherapie of diëtiek, geldt geen verwijstermijn meer. Deze overgangsregeling is een aanvulling op de originele regeling en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 18 juli jl.

Opluchting
De Facebook-groep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’ en Longfonds hebben zich - voor en achter de schermen - samen hard gemaakt voor deze overgangsregeling. Zij zijn blij dat het Ministerie van Volksgezondheid deze signalen zo snel heeft opgepakt.

“Dit is een enorme opluchting voor een grote groep coronapatiënten die tussen wal en schip dreigde te vallen. Zij kunnen nu toch gebruik maken van de vergoeding voor paramedische herstelzorg. Zorg die zij zo hard nodig hebben.” zegt Marieke Spee namens de Facebook groep.

Ook Longfonds-directeur Michael Rutgers is blij met deze overgangsregeling. “Dit is wederom een erkenning van de grote groep mensen met langdurige klachten na corona, die voor een groot deel nog steeds thuis herstellen. Via het coronalongplein blijven we deze groep volgen, zodat hun vragen sturend zijn en blijven voor de ontwikkeling van zorg en onderzoek."

Verwijstermijn na 1 november
Coronapatiënten met langdurige klachten kunnen vanaf 18 juli maximaal zes maanden lang gebruikmaken van eerstelijns paramedische herstelzorg. Het gaat om maximaal 50 behandelsessies door een fysio- of oefentherapeut, 10 behandeluren voor ergotherapie en 7 behandeluren voor diëtetiek. 

Voor mensen die na 1 november starten met deze zorg of dan pas ziek worden, gelden nieuwe verwijstermijnen. De overgangsregeling gaat uit van een verwijzing binnen 4 maanden ná de acute ziektefase. De behandeling moet vervolgens binnen 1 maand na de verwijzing starten. Dit betekent een totale termijn van maximaal 5 maanden.

Er kan dus ook ná 1 november nog steeds een beroep worden gedaan op herstelzorg. Een verwijzing of verklaring van een (huis)arts dat deze zorg nodig is, blijft noodzakelijk.

Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie over deze regeling. Of raadpleeg de website van het Zorginstituut Nederland voor de voorwaarden en veel gestelde vragen

Steun het coronalongplein

‘Dankzij het coronalongplein merkte ik dat ik niet de enige was.
De herkenning bij lotgenoten is fijn.’ – Judith