Onderzoekers hebben regelmatig proefpersonen nodig voor hun onderzoek. Meestal loopt dat via het eigen ziekenhuis of instelling, maar soms vinden zij daarmee niet voldoende deelnemers. Heb je interesse in deelname aan een van deze onderzoeken of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met betreffende onderzoeker.

Lees voor welke onderzoeken men nog deelnemers zoekt:

Onderzoek revalidatieprogramma voor coronapatiënten - VU Amsterdam
17 september 2020 - De Faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU is gestart met een onderzoek naar de revalidatie na COVID19. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of een speciaal voor coronapatiënten ontwikkeld revalidatieprogramma haalbaar is en hoe deze patiënten dit ervaren. De VU zoekt nog deelnemers die aan dit onderzoek willen meewerken. Het programma bestaat uit een revalidatieprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut. Locatie: Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland, Haarlem. Lees verder voor meer informatie.